Nasz Śląsk
HISTORIA


Działając z potrzeby poznania historii i dnia dzisiejszego Śląska w jego pełnych, historycznych granicach, w szacunku do dorobku materialnego i duchowego minionych pokoleń jak również z przemożnej chęci poznania piękna przyrody swej małej ojczyzny grupa mieszkańców Rydułtów i okolicznych miejscowości postanowiła powołać do życia stowarzyszenie kulturalno - oświatowo - turystyczne o nazwie "Nasz Śląsk".

Wybrano 5-cio osobową grupę inicjatywną, na której czele stanął Henryk Niesporek. Grupa otrzymała zadanie opracowania projektu statutu i przygotowania walnego zgromadzenia, na którym ów statut zostałby przyjęty, a na jego podstawie wyłonione władze stowarzyszenia.

Na walnym zgromadzeniu w lutym 2004 r. przyjęto - z małymi poprawkami - zaproponowaną treść statutu Stowarzyszenia i wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną. Po wyjątkowo długim procesie rejestracyjnym 16.05.2005 r. organizacja nasza została wpisana do "Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Rejestru Przedsiębiorców" Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach pod numerem KRS 0000232799 jako stowarzyszenie uprawnione do prowadzenia działalności gospodarczej, z której ewentualne zyski muszą być przeznaczone na cele statutowe.

Copyright © 2006 Pol-Media pozycjonowanie stron